Kan het anders...? Wij denken van wel!

Disclaimer nieuwsbrief

Uw e-mailadres hebben wij geregistreerd op grond van diverse persoonlijke en zakelijke contacten van de medewerkers van ons kantoor en aanmeldingen via onze website. In beginsel alleen gebruikt ten behoeve van het verzenden van deze nieuwsbrief. Wij stellen het erg op prijs als u belangstelling heeft voor onze nieuwsbrief en deze ook een volgende keer graag wilt ontvangen. Als dat het geval is, dan hoeft u niets te doen. Wilt u dat echter niet, dan kunt u zich afmelden door op de daartoe bestemde link te klikken. Wij zullen dan uw e-mailadres uit onze verzendlijst verwijderen. U ontvangt dan geen nieuwsbrief meer van ons.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacystatement.

Deze nieuwsbrief dient uitsluitend ter informatie en wij geven, hoewel de brief is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten, geen garanties aangaande de juistheid en volledigheid hiervan. De informatie in deze nieuwsbrief is niet toegespitst op uw situatie en mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een persoonlijk advies, beslissingen op basis van deze zijn zijn daarom voor uw eigen rekening en risico. NH Adviseurs accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in deze nieuwsbrief. Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van NH Adviseurs is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze nieuwsbrief afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NH Adviseurs, niet toegestaan. NH Adviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. NH Adviseurs kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

KvK 17099296