Kan het anders...? Wij denken van wel!

Disclaimer

Bij de realisatie van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de
juistheid of nauwkeurigheid van de daarin voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

NH Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit gebruik van deze site. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze site verstrekte informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan NH Adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NH Adviseurs.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover NH Adviseurs derhalve geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die betreffende websites.

Op al onze diensten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17099296.

NH Adviseurs