Privacystatement van NH Adviseurs

NH Adviseurs vindt het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.
In ons privacystatement leggen wij uit waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.
Ook geven wij in ons privacystatement aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen

NH Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op; telefoon 0492-505300 of mail info@nhadviseurs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NH Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt, of heeft gemaakt, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij leggen ook gegevens vast van prospects en andere personen die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening. Hierbij kan ook gedacht worden aan personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben, prospects en bezoekers van onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (deze kunnen in meer of mindere mate van toepassing zijn):

 • Naam, adres en woonplaats gegevens.
 • Functie, bij welke organisatie / afdeling.
 • Geslacht, geboortedatum en -plaats.
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt ten behoeve van onze werkzaamheden zoals bijvoorbeeld kopie identiteitsbewijs (met hierop BSN en foto) financiële/bancaire gegevens en belastingaangiften.

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

NH Adviseurs zal persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgvuldig behandelen. NH Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst. Met andere woorden, om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden, om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Voor het verwerken hiervan geldt daarom een strenger regime dan voor gewone persoonsgegevens.

NH Adviseurs verwerkt bijzondere / gevoelige persoonsgegevens van u.

Geautomatiseerde besluitvorming

NH Adviseurs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NH Adviseurs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NH Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

NH Adviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NH Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NH Adviseurs gebruikt standaard alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hiernaast maakt NH Adviseurs gebruikt van tracking cookies van Prosu. Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u op ‘Cookies accepteren’ heeft geklikt in de cookiebalk op onze website. Via de volgende link kunt u deze toestemming intrekken: cookie toestemming intrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NH Adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nhadviseurs.nl.
We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

NH Adviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.